Olika typer av segelbåtar

Olika typer av segelbåtar

Segelbåten är ett vanligt inslag på de svenska haven och sjöarna. Segelbåten kännetecknas av sin mast och segel, som segelbåten...