Olika typer av segelbåtar

Segelbåten är ett vanligt inslag på de svenska haven och sjöarna. Segelbåten kännetecknas av sin mast och segel, som segelbåten allt som oftast drivs av. Även om det numera även är vanligt med motordrivna segelbåtar. Men det finns en rad olika typer av segelbåtar och de allra vanligaste är bland annat Jolle, Katamaran, Trimaran, Slup och Kölbåt. De olika båtarna är anpassade efter olika ändamål. Medans vissa är tillverkade för segelsport, är vissa anpassade för transport av varor och några är bara hobby-segelbåtar. Dessutom varierar de även i storlek, det finns småbåtar som är anpassade för barn och sjöar och stora segelfartyg som avverkar långa sträckor. Skroven är också något som särskiljer olika segelbåtar. Vissa har två, andra ett och i enskilda fall hela tre stycken. Här kommer tips och information om några olika typer av segelbåtar.

Katamaran – en stabil segelbåt

Katamaranen har ett unikt utseende inom segelbåtsvärlden. Segelbåten har bland annat ett dubbelsidigt skrov, vilket gör katamaranen till en mycket stabil och snabb båt. Ofta behöver just segelbåtar extra stabilitet då den kraft som seglen får från vinden snabbt kan sätta en segelbåt ur balans. Ofta brukar detta korrigeras med en stor tung köl i skrovet. Detta undviker katamaranen tack vare sitt dubbelsidiga skrov.

Havskappsegling med en Trimaran

Trimaran

En Trimaran är i mångt och mycket lik en Katamaran. Skillnaden är att trimaranen har ett huvudskrov samt två stycken mindre skrov vid sidorna av huvudskrovet. Nästan som två vingar på ett flygplan. Dessa kallas för utriggare. Allt som oftast används trimaranen inom havskappsegling, och kan komma upp i väldigt höga farter. Precis som med katamaranen så är det vikten som gör att trimaranen kan komma upp i så pass höga hastigheter. Tre smala skrov, låg tyngdpunkt och bredden gör att trimaranen är perfekt för att segla snabbt och stabilt. Den låga tyngdpunkten får dock inte förväxlas med att den inte kan gå omkull. Det händer att även trimaraner kapsejsar vid hög fart och för snäva svängar. Däremot utsätts segelbåten för stor belastning, och för att vikten inte ska bli för hög måste segelbåten tillverkas med rätt material, vilket allt som oftast gör trimaranen dyr.

Den vanligaste sortens segelbåtar

Den idag absolut vanligaste segelbåten är en Slup. Båten har en mast och två segel, som är benämnda som storsegel och ett försegel. Till skillnad från till exempelvis en katamaran eller en trimaran så är slupen en simpel segelbåt, om än väldigt effektiv. En annan mycket vanlig segelbåt är klassikern Jolle, som är en liten segelbåt. Ofta används jollen som fritidsbåt, men fungerar även som kappseglingsbåt. Inom barn- och ungdomskretsar är jollen en favorit, då den är mycket liten och lättmanövrerad och dessutom kräver den inte så mycket underhåll. Dessutom är jollen, med tanke på sin lätta vikt, mycket smidig att transportera från och till havet eller sjön. Detta gör även att de lättvindigt kan tas upp från vattnet och förvaras vid båtklubbar och sjöbodar. Storleken varierar från jolle till jolle, men vanligtvis är en jolle mellan 7 och 16 meter lång.

Comments are closed.