Volvo Ocean Race

I kappseglingsbåtar seglar några av världens bästa seglare jorden runt i extrema förhållanden, i temperaturer från -15 grader celsius ända upp till 45 grader celsius. De seglade under den senaste upplagan av kappseglingen, 2017-18, 45 000 nautiska mil över fyra oceaner och besökte tolv städer, allt detta under så kort tid som möjligt. Detta är Volvo Ocean Race.

Sedan starten år 1973 äger kappseglingen rum var tredje år, och den brukar vara i närmare nio månader. Reglerna tillåter ett antal olika kombinationer av besättningsantal per lag, antalet tillåtna personer i besättningen beror alltså på kombinationen i besättningen. Ingår endast män i besättningen tillåts sju personer att delta. De är då tillåtna att ha med två kvinnor i besättningen utöver sju män, det vill säga totalt nio personer i besättningen. Om besättningen består av ett jämnt fördelat antal kvinnor och män tillåts upp till tio personer delta i laget, och om besättningen endast består av kvinnor tillåts upp till elva personer delta i laget.

Historia

Den första upplagan av kappseglingen startade år 1973 för närmare 46 år sedan, under namnet “Whitbread Round the World Ocean Race” som är uppkallat efter det brittiska bolaget Whitebread som var den dåvarande huvudsponsorn. Starten av den första upplagan av kappseglingen avgick från Portsmouth, där 17 olika privatbåtar av olika klass seglade till Kapstaden följt av Sydney, därefter Rio de Janeiro och sedan tillbaka till Portsmouth.

Volvo

År 1998 överfördes ägarskapet till Volvo Cars och Volvo Group, och kappseglingen bytte därmed namn till “Volvo Ocean Race”. Den första kappseglingen under det nya ägarskapet ägde rum 2001-02 och under denna upplaga lades Göteborg till som en hamnstad i tävlingen. Detta var första gången kappseglingen varit i Skandinavien. Den avslutades i Kiel i Tyskland och det var den första gången som den avslutades utanför Storbritannien.

Den senaste upplagan av kappseglingen ägde rum 2017-18 och rutten såg då ut enligt följande: Alicante, Lissabon, Kapstaden, Melbourne, Hong Kong, Guangzhou, Auckland, Itajaí, Newport, Cardiff, Göteborg, Haag. Lagen seglade 45 000 nautiska mil, den längsta sträckan någonsin i Volvo Ocean Races historia, och det lag som tog hem vinsten var Dongfeng Race Team.

Nästa kappsegling startar år 2021 med nya ägare och ett nytt namn

Nästa upplaga av kappseglingen startar hösten 2021 i Alicante med nya ägare. Det nya ägarskapet meddelades innan Volvo Ocean Race 2017-18 upplaga avslutades. Volvo Group och Volvo Cars överlämnade efter 20 år ägarskapet till Atlant Ocean Racing Spain, lett av Richard Brisius, Johan Salén och Jan Litborn, och Volvo fortsätter i stället som sponsor till kappseglingen. Volvo har uttalat att Volvo Ocean Race har varit ett bra sätt för dem att stärka sina kundrelationer och sitt varumärke, och att Volvo Cars kommer fortsätta som sponsor för upplaga 2021-22 med ett särskilt fokus på hållbarhet.

I samband med ägarbytet, byter kappseglingen namn från “Volvo Ocean Race” till “The Ocean Race”. I den nya upplagan 2021-22 kommer bland annat en ny båtklass utöver den existerande båtklassen VO65 att introduceras, nämligen IMOCA 60. Diskussionen kring hamnstäder inför nästa kappsegling är fortfarande pågående, men upp till nio hamnstäder kommer att tillkännages under 2019.

Comments are closed.